© Arnold de Lange - Wormer

Zemelzak, de

Papiermolen De Zemelzak in Zaandijk. De Windbrief werd gegeven in maart 1695. De molen stond ten oosten van de Nieuwe Vaart, achter de tegenwoordige kantoren van Koning & Boeke. Hij werd gesloopt in 1800.

[Bron: ZaanWiki]

Beknopt Overzicht

1693
Deze kleine grauw-papiermolen werd gebouwd en in gebruik genomen. Uit de akte van de windbrief blijkt dat deze pas in 1695 was uitgegeven aan Roelof Jorisz Backer.

1718
De vrouw van Roelof Backer overleed in 1717 en Roelof overleed in 1718. Na de boedelscheiding volgde Pieter Roelofsz. Backer zijn vader op als beheerder van de molen.

1741
Pieter Roelofsz. overleed en zijn erfgenamen brachten de molen in veiling. De koper was Cornelis Jansz. Wijn die de molen in 1755 weer aan Jan Hoogendorp verkocht. Hij bracht de molen in 1766 weer in veiling en Pieter Schoen werd voor NGL 4800,- eigenaar.

1770
Pieter Willemsz. Schoen overleed en zijn weduwe verkocht de molen met 2 kuipen aan Claas de Wit uit Koog aan de Zaan voor NGL 3988,-

1793
De firma Cornelis Stolp kocht de molen voor NGL 1365,- van de familie Claas de Wit.

1800
De firma Cornelis Stolp en Comp liet percelen der afbraak van de papiermolen De Zemelzak veilen. Hiermee eindigde het bestaan van De Zemelzak.

De Zemelzak heeft 107 jaar papier gemaakt.

MOLENKAART