Visser, de

Papiermolen De Visser in Zaandijk. De windbrief werd gegeven in maart 1695, maar de molen was al ouder. Hij stond ten zuiden van het Guispad, ten oosten en op enige afstand van de Watering en werd in maart 1796 door brand verwoest.

[BRON ZAANWIKI]

Beknopt Overzicht

1693
Molen werd als witpapiermolen gebouwd door molenmaker Baes uit Zaandijk en de Windbrief werd 4 maart 1695 op naam van Dirck Pietersz. de Jongh afgegeven. Partenhouders bij oprichting waren twee broers Sijmon Gerrtsz en Gerrit  Visser te Zaandijk en Gerbrand Pietersz Visser te Zaandam. Bijnaam was De Twee Vissers.
De molen werd gebouwd als beleggingsobject voor families Visser, De Jongh, Baas en Paulanus, zoals ook bij De Hoop en De Herderin.

1722
Dirk Pietersz. de Jong overleed en werd opgevolgd door zijn zoon Pieter Dirksz die in 1730 overleed.

1730
De reders van de molen werden Grietje Pieters (weduwe van Dirck Pietersz. de Jong) Grietje Luyt (weduwe van Pieter de Jong) en voogden over Dirck en Claas Pietersz. de Jong. Tot directeur werd Simons Jansz. Cramer uit Zaandijk benoemd. Hij werd in 1733 voor 1/32 deel mede-eigenaar van de rederij met veel aandeelhouders.
De belangrijkste aandeelhouders waren groepen van de families Vis, Visser en De Jong.

1748
Simon Cramer overleed en zijn schoonzoon Dirk Pietersz. de Jong werd in 1749 zijn opvolger. In 1752 opgevolgd door Pieter Meeuwisz. Verheul die in 1756 weer werd ontslagen. In deze tijd was de samenwerking met de Reders onder leiding van Gerrit Vis slecht.

1756
Adriaan en Jan Kouwenhoven werden tot directeur benoemd. De eigendomsrechten gingen over naar Jan Boeke, Jan Honig, Jan Kool en Cornelis Adriaansz. Honig.

1788
De firma Neeltjes en Lakeman deed een bod op de molen na de brand en uitkering van de verzekering van hun molen Het Guiskind. Zij werkten er slechts korte tijd mee.

1788
Op 6 maart verbrandde de molen en werd niet herbouwd.

De Visser heeft 103 jaar papier gemaakt.


MOLENKAART