© Arnold de Lange - Wormer

Stopnaald, de

Papiermolen De Stopnaald te Koog aan de Zaan. Ook wel ‘De twee Gebroeders’ of ‘De Gloeiende Sneeuwbal’ genoemd. Het kleine molentje werd in november 1833 door brand verwoest. Volgens vermelding was hij niet lang daarvoor gebouwd. Hij heeft waarschijnlijk gestaan ten oosten van de tegenwoordige spoorlijn. Ter hoogte van de Zuiderkerkstraat.

[BRON ZAANWIKI]

Over de papiermolen De Stopnaald zijn maar weinig gegevens voorhanden. De molen, die gelet op zijn naam, niet tot de grotere behoorde, zal omstreeks het jaar 1825 zijn gebouwd. Hij komt in ieder geval niet voor op de kaart van T. Monsieur uit 1819. De Stopnaald werd slechts genoemd bij zijn verdwijnen, wat in 1833 geschiedde door brand. De brandkroniek van N. van Pomeren schrijft hierover het volgende op, “23 november 1833. Verbrandde te Koog aan de Zaan, ’s avonds 6 uur, het papiermolentje De Stopnaald, toebehoorende aan Klaas Kuit, staande achter de Geref. Kerk.” Verder werd in een ander brandboekje nog de mededeling gedaan dat de molen “voor weinig jaren was gebouwd”.

Bronnen:
“Duizend Zaanse molens” P.Boorsma 1968 blz. 158
“De papiermolens in de provincie Noord-Holland” H.Voorn 1960 blz. 337
“Brandkroniek, vanaf 1656 tot september 1906” N. van Pomeren 1906 blz. 20
informatie F.Rol, Zaandijk

 

Beknopt overzicht

1822    Het waarschijnlijke bouwjaar van het kleine molentje want bekend is dat Klaas Schenk Pieterszoon(1809-1894), oprichter van Papierwarenfabriek Klaas Schenk,  er in 1822/1823 als knecht heeft gewerkt.
Ook had de molen de bijnaam De Twee Gebroeders en De Gloeiende Sneeuwbal.

1833    Brak brand uit in papiermolentje De Stopnaald. In de brandkroniek van Van Pomeren werd vermeld dat het molentje ‘voor weinig jaren gebouwd was’ en behoorde aan Klaas Kuit.

Er zijn geen verdere gegevens bekend.

 

 

 

 


MOLENKAART