Kwikstaart, de

Papiermolen De Kwikstaart in Wormer. De eerste vermelding dateert uit april 1662. Hij heeft gestaan aan het eind van de Westerveersloot, aan de Enge Wormerringsloot. De molen werd in 1668 afgebroken en vervoerd naar Zaandijk, waar hij als De Vergulde Bijkorf werd herbouwd.

[BRON ZAANWIKI]

Beknopt overzicht

 

1631
Jan Arentsz Tiel, Sijmon Gerbrantsz Hobbezack en Pieter Barentsz Jevits van Wormer kregen samen de windbrief voor een oliemolen, waarvoor zij 3 pond Vlaamse Groten (3 gulden) per jaar moesten betalen.

1659
Baert Pietersz. Jevits, waarschijnlijk zoon van een van de stichters, verkocht samen met Jan Claese Craft en Claes Janse Craft de molen voor NLG 660,- aan Jacob Jochemsz. Deze verbouwde De Kwikstaart tot papiermolen. Voor deze verbouwing kreeg hij de steun van Cornelis Jansz Honigh en Jacob Cornelisz Honigh uit Zaandijk.

1662
Cornelis Jansz Honigh neemt de hele molen (De Quikstaert?)  over voor NLG 1200,- en veranderde de naam in De Bijkorf.

1668
Cornelis Jansz liet de molen verplaatsen naar het Guispad in Zaandijk waar het de bekende molen De Vergulde Bijkorf werd.

 

 

 


MOLENKAART