Handschaaf, de Gekroonde

Papiermolen De Gekroonde Handschaaf te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit februari 1693. Standplaats en jaar en wijze van verdwijnen zijn niet bekend, de laatste vermelding dateert uit mei 1717. Tijdelijke benaming van de Witte Dolfijn of de Jonge Dolfijn.

De molen stond halverwege de J.J. Allanstraat en de Gouw, over de sloot bij het Koperenbergsepad. De molen werd in, of kort voor, 1692 gebouwd als papiermolen. De bijnaam van de molen was de Koperen Berg. Het verhaal wil, dat een groot deel van de betaling voor de molen werd gedaan in kopergeld. Deze bijnaam behield de molen gedurende de rest van zijn bestaan. Tevens heeft de molen korte tijd de naam de Gekroonde Handschaaf gedragen. In 1781 werd de Jonge Dolfijn ingericht voor het pellen van gerst tot gort. De molen werd in juni 1900 afgebroken en verplaatst naar het Friese Joure om daar een verbrande meelmolen te vervangen. De molen is daar tot op heden aanwezig en heet Penninga’s Molen.

[BRON ZAANWIKI – ZM0002459]