Dolfijn, de Jonge

Papiermolen De Jonge Dolfijn en later pelmolen te Westzaan, ook de Koperen Berg genoemd. De windbrief werd gegeven in maart 1695. Hij werd voor 1819 tot pelmolen omgebouwd. Hij heeft gestaan nabij en ten westen van de Gouw, achter het Koperbergspad, en werd in 1900 afgebroken en vervoerd naar Joure, waar hij als korenmolen werd herbouwd.

[Bron: ZaanWiki]

Beknopt Overzicht

1692
De molen werd door Jelis Hendricksz als papiermolen gebouwd. Al op 18 december verkocht zijn weduwe het erf waar de nieuwe papiermolen op stond aan Cleijn die al een van de 8 partenhouders was. In de molen werd grauwpapier geproduceerd.
In die tijd werd de molen ook de Gekroonde Handschaaf genoemd omdat de familie Cleijn al actief was in de houtzagerij. Cleijn verzekerde de molen op die naam voor de periode 1693 tot 1717.

1695
De windbrief werd op 14 maart 1695 aan Jan Claasz Cleijn afgegeven. Het verhaal ging dat hij de molen grotendeels met kopergeld heeft betaald, daarom zijn de bijnaam.In die periode waren er veel mede-eigenaren van de molen, velen uit de familierelaties.

1709
Op 17 maart werd het aantal eigenaars tot twee beperkt: Arent Pietersz Molenaar en Pieter Claasz. Houtzager. In 1714 overleed Arent Molenaar en zijn weduwe en kinderen verkochten zijn aandeel aan Pieter Claasz Houtzager waarmee hij alleen-eigenaar van de molen werd.

1718
De molen werd op 18 februari als papiermolen opgenomen in een assurantiecontract.
De verzekerde waarde was ca. NLG. 5.000,-.

1762
Pieter Claasz Houtzager overleed op 73 jarige leeftijd. De molen kwam in handen van Willem de Vries, gehuwd met Maartje Houtzager. Hij was ook korte tijd mede-eigenaar van de andere Dolfijn molen, De Witte Dolfijn. Hij overleed in 1763 en zijn weduwe verkocht De Witte Dolfijn en bleef nog enige jaren werken met de Jonge Dolfijn. De zaken gingen steeds slechter.

1778
De molen, uitgerust met 3 kuipen, ging voor NLG. 4.400,- en NLG. 460,- overname, naar Dirk Blauw.
Onduidelijk was wat Blauw met deze aankoop heeft bedoeld.

1781
Claas IJff kocht de molen van het bekende papiermakersbedrijf Blauw en Briel uit Wormerveer en verbouwde de molen tot Pelmolen.

In 1900 werd de molen van Westzaan naar Joure vervoerd en als ‘Penninga’s molen’ als weer opgebouwd. Onder die naam maalt hij nog steeds koren

De Jonge Dolfijn heeft 89 jaar papier gemaakt.

MOLENKAART