Lagedijk 100, Zaandijk

Pentekening van de fabrikeurswoning met pakuis van de familie Honig aan de Lagedijk 100-98 te Zaandijk [SAH; GAZ]

Voormalige witpapierfabriekeurswoning aan de Lagedijk 100 te Zaandijk, achtereenvolgens bewoond door de papierfabrikeurs Jacob Cz Honigh (1648-1709), Jan Jbz. Honig (1688-1757) en diens zoon Jacob Jsz. Honig (1712-1780) ter firma C & J. Honig en vervolgens J. Honig & Zoonen, vanaf 1806 door Jacob Honig Jsz. (1765-1848), en tenslotte Jan Jacobsz. Honig (1792-1867), papierfabrikeurs ter firma Jacob Honig & Z. Belendend aan de woning staat in zuidelijke richting pakhuis D’ Bijkorf. Tegenwoordig resteert slechts het pakhuis op nr. 98.