Kabinettentoonstelling ‘J. Kool & Comp. – Papierfabrikeurs te Zaandijk’

Het Honig Breethuis presenteert van 18 november 2017 t/m  18 februari 2018 de kabinettentoonstelling ‘J. Kool & Comp. – Papierfabrikeurs te Zaandijk’.

De Zaandijker witpapierfabrikeurs J. KOOL & COMP. behoorden met de firma’s C. & J. HONIG [BREET], J. HONIG & ZOONEN en VAN DER LEY tot de vooraanstaande vervaardigers van witpapier. De firma bestond slechts twee generaties., van 1774 tot 1837, en werkte met molen De Bonsem te Koog aan de Zaan.

Jan Aggesz. Kool (1742-1816) introduceerde het velijnpapier in de Zaanstreek en verwierf meerdere onderscheidingen. Willem Kist (1758-1841) geeft in zijn ‘Karakterschetsen, Zeden en Gewoonten van Nederlandse Mannen en Vrouwen in 1816’ een uitgebreid en lovend rapport over de firma J. Kool en Comp.. Pruisische en Beierse hofarchitecten, zoals K.F. Schinkel en Friedrich von Gärtner werkten graag op Zaans papier van de firma’s Kool en Honig. Het papier van Kool werd ook gebruikt voor Pruisische en Russische obligatien, evenals voor de eerste Nederlandse bankbiljetten (geleverd op 2 september 1814). Tot de prestigieuze opdrachten behoorde ook de levering van papier t.b.v. de prent ‘Vrede’ (1802) voor de Raad van Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek en een gravure naar het Panorama van Waterloo (1816).

Na diens dood in 1816 werd Jan Aggesz. Kool opgevolgd door zijn neef, Jan Jacobsz. Kool (1776-1837), de zoon van zijn broer. J.Jbz. Kool en zijn collega Jacob Cz. Breet waren gehuwd met de zussen Neeltje en Grietje de Jager. De pastelportretten van de gezinnen Kool en Breet, bekend uit het Honig Breethuis, werden in november 1817 vervaardigd door Wijnand Esser. In hetzelfde jaar richtte Kool te Zaandam de vrijmetselaarsloge ‘Anna Paulowna’ op.

De kleine expositie is samengesteld door Pier van Leeuwen, bestuurslid Collectiezaken van onze vereniging en bestaat uit bruiklenen van het Gemeentearchief Zaanstad, Zaans Museum en de Stichting Archief Honig(h). Het museum is geopend van donderdag t/m zondag van 13.00 – 16.30 u..