Jan Smit en Zoon

In 1775 komt de naam van Jan Smit voor in het Papiermakers verzekeringscontract voor papiermolen De Bestevaer met als eigenaren Jacob Verweel en Jan Smit en Co. De Co is Willem Sypesteyn. In 1779 werd in het contract de molen overgeschreven op naam van alleen Jan Smit en Zoon en was hiermee zijn eerste molen.

Ook werd in 1779 een tweede molen aangekocht: Het Welvaren in Assendelft. Partenhouders in de firma waren C. Deutz en Willen Sypesteyn

In 1785 kocht de firma de derde molen;  de bastaard en grauwpapiermolen De Witte Dolfijn in Westzaan van Jacob en Jan Kruijt.  Deze werd afgebroken en weer opgebouwd  in Assendelft.

In 1788 werd als vierde molen de verfmolen  De Zalm gekocht door de Rederij der Papiermolens. Deze molen was als snuifmolen in 1733 van De Rijp naar Assendelft gebracht en herbouwd aan de Nauernasevaart bij Nauerna waar hij in 1779 verfmolen was geworden.

De firma Jan Smit was aan het einde van de 18e eeuw een van de belangrijkste ondernemingen voor grauwpapier in de Zaanstreek.