Papierwarenfabriek Klaas Schenk & Zonen – Zaandam

Klaas Schenk, voormalig papierbedrijf aan de Oostzijde te Zaandam. Het bedrijf werd in 1823 begonnen door de 14-jarige Klaas Schenk Pieterszoon. Drie dagen per week ventte hij met briefpapier en schrijfgerei, zijn overige tijd besteedde hij aan de vervaardiging van papieren zakken. Het succes was groot en breidde zich uit. Zijn zonen Klaas, Johannes en Floris kwamen in de zaak. In 1867 huurden zij een molen in Vaassen voor hun productie. In 1879 werd te Apeldoorn de papierfabriek ‘De Halve Maan’ gekocht. Tot 1945 bestond de productie te Apeldoorn en te Zaandam (bij Noorderbrug). Na de oorlog kwam het cellofaan. In 1973 was het 150-jarig bestaan. Drie jaar later kwam het bedrijf in moeilijkheden en werd surseance van betaling aangevraagd. In 1976 volgde sluiting.

bron: Gemeente Archief Zaanstad