Papierwarenfabriek Klaas Schenk & Zonen

Klaas Schenk Pieterszoon begon op negenjarige leeftijd op papiermolen Het Fortuin. Later ging hij werken op papiermolen De Stopnaald. Later begon hij een handeltje voor zichzelf. Hij ventte met postpapier, inkt en veren pennen. Vrijdags stond hij op de markt in Alkmaar. Als stichtingsdatum van het bedrijf werd 1823 aangehouden. Klaas Schenk ging ook papieren zakken maken voor winkeliers. Dat oudste vermelding van de zakkenproductie is van 1833. De zaak breidde zich gestadig uit. Drie zoons kwamen in de zaak. Er was van 1864 tot 1869 een vestiging in Delft. Vanaf 1867 werd een papiermolen in Vaassen gehuurd om zelf papier te maken. In 1872 werd in Koog aan de Zaan in het pakhuis ’t Blauwe Huis een handel begonnen in lompen en oud papier. In 1879 werd de stoompapierfabriek De Halve Maan in Apeldoorn gekocht. De vennoten waren in de loop van de jaren verschillende nazaten van Klaas Schenk. Vanaf 1903 waren ook leden van de familie de Boer vennoot. In 1878 werd het bedrijf de vennootschap Klaas Schenk & Zoon.

In 1903 werd de fabriek in Apeldoorn flink uitgebreid. Ook in Koog aan de Zaan kwamen nieuwe machines. In 1918 werd de voormalige gortpellerij De Korenbloem aan ’t Kalf aangekocht en ingericht voor de grootschalige machinale fabricage van winkelzakken. Na de tweede wereldoorlog maakte het bedrijf ook kartonnen dozen en verpakkingen van cellofaan. Cellofaan, een doorzichtig cellulosevezel product, is een Zwitserse uitving die voor het eerst in 1912 in de USA als verpakkingsmateriaal werd gebruikt.

Bij het 150 jarig bestaan in 1973 werkten er 75 man in de fabriek op ’t Kalf. Na financiële moeilijkheden moest het bedrijf in 1976 sluiten.