schenking- vangelder papiermonsters cassette zaanstreek

Schenking papiermonsters Van Gelder

Het Gemeentearchief Zaanstad verwierf op 25 maart jongstleden een bijzondere schenking. Het betreft een cassette met papiermonsters en enveloppen vervaardigd door de firma Van Gelder Zonen NV Amsterdam Koninklijke Papierfabrieken. De monsters waren bedoeld voor grafische ontwerpers om hun keuze te kunnen bepalen tijdens het ontwerpen. De monstercollectie werd regelmatig aangevuld. Het archief wist deze circa 1 meter brede cassette ter verwerven uit particulier bezit.