Kok, de

© Arnold de Lange - Wormer

Pelmolen, later papiermolen De Kok en tenslotte verfmolen en tabakstamper in Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in september 1679 aan Gerrit Dirckzoon Kocq. In de jaren negentig van de 17e eeuw werd hij ingericht als papiermolen, en in 1735 als verfmolen. Hij heeft gestaan achter het naar hem genoemde Kokspad, bij het Kleine Glop. De molen werd in november 1736 door brand verwoest.

[BRON ZAANWIKI]

Voor een pelmolen verkreeg Gerrit Dirckz. Kocq op 29 september 1679 de windbrief, op 3 juni 1681 verzekerde hij de molen. In 1694 wordt de molen nog een pelmolen genoemd, in 1697 diende hij echter als papiermolen. In 1735 werd de molen gekocht door een combinatie van Meester Papiermakers en weer van de hand gedaan met conditie, dat de molen “noyt ten eenigsten daegen weder tot de papiermakerije sal mogen werden geëmployeert”. Daarna werd de molen verfmolen en tabakstamper, en verbrandde op 24 november 1736. De molen stond op het land achter het naar de molen genoemde pad, bij het Kleine Glop.

[Bron: Duizend Zaanse molens, P. Boorsma 1968 blz. 127 en 141. Verzameling H. van der Kaay.]

MOLENKAART