Bok, de

© Arnold de Lange - Wormer

Bok, de [Bron: ZaanWiki]: Oliemolen en later papiermolen te Wormerveer. De windbrief werd (mogelijk) gegeven in juni 1631; in mei 1699 werd hij opgenomen in een assurantiecontract. Na 1803 werd hij ingericht tot papiermolen. Hij heeft gestaan achter het tegenwoordige Sluispad (toen ‘Bok z’n pad’) ten zuiden van de Marktstraat en werd in 1863 of ’61 gesloopt.

1631 Als Oliemolen gebouwd in Wormerveer door Jan Jansz Ris en Pieter Claesz

1698 Uitbreiding van de schuur zodat 150 ton zaad opgeslagen kon worden.

1804 De papiermakersfirma Maarten Schouten en Comp koopt de molen van Maartje Mol, weduwe olieslager Meindert Donker. Pieter Smidt van Gelder laat de molen verbouwen tot papiermolen

1863 De papierfirma Van Gelder Zonen laat het gaandewerk uit de molen slopen en verplaatsen naar hun papiermolen De Eendracht in Wormer.


MOLENKAART